Hva inneholder testene?

Hva inneholder testene?

NORSK / ENGELSK

Språktestene har samme oppbygning. Alle delprøver begynner med at elevene gjenngår en demooppgave, som er en forkortet utgave av selve delprøven.

Leseferdighet

 • Ordbilder: Eleven får vist et ord i kort tid og skal deretter velge hvilket ord som ble vist blant 5 ord som ligner hverandre.
 • Skanning: Eleven skal søke gjennom en tekst etter et bestemt ord og klikke på alle linjene som inneholder ordet. Kun ordets eksakte form og stavelse regnes som korrekt.
 • Skumming: Eleven skal raskt lese gjennom en tekst med fokus på å huske innholdet. Når teksten er forsvunnet, får eleven fire flervalgsoppgaver om innholdet i teksten.
 • Leseforståelse 1: I denne deltesten skal eleven lese en tekst linje for linje med fokus på å huske innholdet. Eleven bestemmer hvor raskt teksten skal vises. Kun 1 rad om gangen vises tydelig. Når teksten er forsvunnet, får eleven fire flervalgsoppgaver om innholdet i teksten.
 • Leseforståelse 2: Denne deltesten ligner den forrige, men hastigheten teksten vise med, styres av programmet. Når teksten er forsvunnet, får eleven fire flervalgsoppgaver om innholdet i teksten.

Rettskrivning

 • Diktat: Eleven får høre en setning fulgt av et ord i setningen som skal skrives. Ordet må staves helt korrekt.
 • Skrivemåte: Eleven leser en tekst der enkelte ord er utelatt og skal velge korrekt stavet ord fra en nedtrekksliste med 2 til 4 alternativer.
 • Finn feilen: Eleven skal lese en tekst og merke linjer som inneholder ord med stavefeil.

Ordforråd

 • Synonymer: Eleven får to lister med 10 ord i hver. Ved å klikke på ord i høyre og venstre liste skal eleven finne ord som betyr det samme eller tilnærmet det samme.
 • Antonymer: Eleven skal skrive ord som betyr det motsatte av ordene de får vist i oppgaven. En del skrivefeil vil bli godtatt, siden det er ordforrådet som testes og ikke rettskrivningen.
 • Fremmedord (eng. ordvalg): Dette er en luketest der eleven skal klikke på et ord og velge riktig plassering (luke) i teksten. Ordene settes inn i teksten om eleven velger riktig luke.
 • Ordvalg: Noen viktige ord er utelatt fra teksten. Eleven velger rett ord fra en nedtrekksliste, slik at teksten gir mening.

MATEMATIKK

Matematikktesten dekker følgende områder:

 • De fire regneartene: Eleven skal løse blandede oppgaver med de fire regneartene. Det er også noen oppgaver der eleven skal bestemme hvilken regneart som må benyttes for å løse en oppgave.
 • Tallsystemet: Eleven skal gjennom forskjellige oppgaver vise at de forstår 10-tallssystemet.
 • Hverdagsliv: Oppgaver der eleven skal regne med tid, omregning av enheter, valuta og hastighet.
 • Brøk og prosent: Beregne og forkorte ulike brøker, gjøre om tall fra grunnform til prosent og utføre ulike beregninger utifra prosentsats.
 • Geometri: Eleven skal navngi figurer, beregne areal, omkrets og volum.
 • Statistikk: Elevene skal lese av ulike diagram, tolke størrelsessammenhenger, lese av grafer og angi gjennomsnittsverdier.
 • Ligninger (fra 8. trinn og opp): Eleven skal løse ulike ligninger med en ukjent.