Funksjoner

Funksjoner

  • Kartleggeren inneholder et komplett system med førtest og ettertest for basisfagene norsk, engelsk og matematikk.
  • Resultatene er tilgjengelige i lærermodulen med en gang elevene har fullført testene.
  • Elevprofiler og arbeidsplaner (IAP-er) genereres i Kartleggeren uten noen form for inntasting av resultater.
  • I analysedelen kan tilpassede grupper opprettes for elever med sammenfallende behov for opplæring.
  • Hver fagtest kan gjennomføres i løpet av en skoletime.
  • Testene er enkle å bruke og krever ingen gjennomgang på forhånd. Elevene har tilgang til både skriftlige og innleste instruksjoner, og i språktestene innledes alle deltester med en demooppgave.
  • Arbeidsplanene gir henvisninger til nettkursene i Unik, M+ og Mattemestern, men de kan også tilpasses etter behov og tilgjengelig læremateriell.