Kartleggeren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Gjennomføring av tester

  • Testene er selvforklarende. Instruksjonene er tilgjengelig både som tekst og innlest tale. I språktestene får du i tillegg demooppgaver som må løses før du går videre til selve testoppgaven.
  • Du trenger papir og blyant til kladding for matematikktesten.
  • Du trenger også hodetelefoner til alle testene.

Oppdatert norm 23/24

Normen i Kartleggeren er oppdatert for skoleåret 23/24. Grunnlaget for årets norm er 327936 testresultater fra 5. trinn til vg1. Oppdatert oversikt over maks skår er lagt ut i Kartleggerens lærerressurs.