Kartleggeren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Kartleggeren lærer html5

Til skolestart i år gjorde vi tilgjengelig en ny utgave av Kartleggeren lærer. Denne har vi fortsatt å utvikle og oppdatere utover høsten/vinteren. Helt fra start av har den vist seg å svære svært stabil, og den er nå den anbefalte modulen ved kjøring av Kartleggeren lærer. Blant fordelene er at den ikke krever bruk av Silverlight, og den fungerer dermed i alle nyere nettleser og på de fleste plattformer, inkludert nettbrett som f.eks. iPad. Ta gjerne kontakt med brukerstøtte om dere ønsker hjelp til å komme i gang med den nye lærermodulen til Kartleggeren.

Brukerstøtte

Trenger dere hjelp eller ønsker mer informasjon om våre digitale produkter kan brukerstøtte kontaktes på telefon 55386660 eller send oss en e-post. Spørsmål rundt priser, tilbud, abonnementer og prøvetilganger kan vi også hjelpe dere med.

Kartleggeren

I august-september ble det gjennomført nesten 100000 tester, som er ny rekord. På det meste ble det gjennomført 7400 tester på en dag.

Normeringsgrunnlaget i Kartleggeren ble oppdatert til skolestart, og det baserer seg nå på ca. 206000 gjennomførte elevtester fra de tre siste skoleårene. Resultatene er hentet inn fra skoler over hele landet, og normen representerer sånn sett et "landsgjennomsnitt".