Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Om Kartleggeren

Om Kartleggeren

Markedsledende kartleggingsverktøy i grunnskole og vgs!

Kartleggeren er et nettbasert og verksuavhengig kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. klasse og oppover. Kartleggeren er ingen konkurrent til de nasjonale prøvene, men et utfyllende redskap.

Kartleggeren inneholder:

Selvforklarende elevtester i norsk, engelsk og matematikk som ikke krever noen spesiell form for opplæring.

Resultatprofiler for enkeltelever/klasser som er tilgjengelig direkte etter at testen er gjennomført, og som enkelt distribueres til eleven/foresatte når skolen ønsker det.

En analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige grupper for effektiv undervisning av elever med like resultater.

Individuelle arbeidsplaner (IAP) med konkrete undervisningsforslag genereres for hver enkelt elev, uansett faglig nivå. Nivåbaserte øvingshefter følger med.