Om Kartleggeren

Om Kartleggeren

Markedsledende kartleggingsverktøy i grunnskole og vgs!

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. klasse til Vg 1. Kartleggeren er ingen konkurrent til de nasjonale prøvene, men et utfyllende redskap og helt læreverkuavhengig. Lærerne sparer mye tid og krefter!

"Bra, selvinstruerende oppgaver og enkelt for lærere å hente ut kartleggingsresultater."
- Karl Jan Skontorp, faglærer Færder vgs.

Kartleggeren inneholder:

Selvforklarende elevtester i norsk, engelsk og matematikk som ikke krever noen spesiell form for opplæring.

Resultatprofiler for enkeltelever/klasser som er tilgjengelig direkte etter at testen er gjennomført, og som enkelt distribueres til eleven/foresatte når skolen ønsker det.

En analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige grupper for effektiv undervisning av elever med like resultater.

Individuelle arbeidsplaner (IAP) med konkrete undervisningsforslag genereres for hver enkelt elev, uansett faglig nivå. Nivåbaserte øvingshefter følger med.

Gevinster for skolen:

  • Frigjør lærerens tid
  • hjelp til å tilpasse undervisningen og
  • svært nyttig i elev- og foreldresamtaler