Unik

Unik

Unik inneholder både den markedsledende Kartleggeren og en rekke nettbaserte øvingskurs. Programpakken tar utgangspunkt i at alle elever har ulike forutsetninger for læring og derfor trenger tilpassede øvelser.

Sentralt i Unik står Kartleggeren, som tester elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk, og som genererer en individuell arbeidsplan (IAP) for hvert fag. Rapporten inneholder anbefalinger for hva eleven bør arbeide med innenfor de ulike fagområdene basert på kartleggingsresultatene, og den henter øvelsesforslag fra kursene i Unik. På den måten blir pakkeløsningen et svært nyttig verktøy for elever som trenger mer mengdetrening i basisfagene.

Kursene i Unik dekker fagene norsk og engelsk med nivåer som spenner fra småskolen til videregående skole. Kartleggerens anbefalinger i matematikk viser til programmene M+ og Mattemestern, som må kjøpes separat av sine forhandlere.

Vi kaller det tilpasset opplæring satt i system!

Unik inneholder:

  • Kartleggeren - Kartleggingsverktøy i fagene norsk, engelsk og matematikk.
  • DrillPro - Nettbasert program for lese- og skrivetrening som fokuserer på typiske problemområder i norsk og engelsk.
  • Lesestjerner - Digitalt bibliotek med over 60 bøker å velge mellom.
  • Saganett - En komplett læringsressurs som gir en helhetlig oversikt over norskfaget.
  • Touch på nett - Nettbasert treningsprogram i touchmetoden som passer for alle.
  • Norsk rettskrivningskurs - Nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskrivning i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori.
  • Going places - Nettressurs med tekster, filmer og oppgaver i engelsk
  • Engelsk skriveverksted - Nettbasert kurs for ungdomskole og vgs som tar sikte på å gi elevene grundig veiledning og trening i skriftlig engelsk