Velkommen til Kartleggerens nye nettsider

Vi endrer nettsidene på kartleggeren.no, slik at dette nå blir både et sted for informasjon om Kartleggeren og innlogging for lærer og elev. Kartleggeren vil fungere som før, og det vil fortsatt være to alternativer for elevene: innlogging med brukernavn/passord eller ved valg av skole gjennom nedtrekksmenyer. Innlogging med brukernavn/passord støtter innlogging med Feide, både for lærer og elev.

Tags: 

Ny elevmodul

Vi jobber med å utvikle en ny elevmodul til Kartleggeren som ikke krever Silverlight, men er basert på Javascript. Den vil derfor også kunne benyttes på de fleste plattformer, som for eksempel nettbrett og andre enheter som ikke har støtte for Silverlight. Den nye elevmodulen vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2015. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og for eventuelt å være med på uttestingen.

Tags: