Kartleggeren

Vi er nå gjennom den travleste perioden med kartleggingstester. I august-september ble det gjennomført nesten 100000 tester, som er ny rekord. På det meste ble det gjennomført 7400 tester på en dag.

Normeringsgrunnlaget i Kartleggeren ble oppdatert til skolestart, og det baserer seg nå på ca. 180000 gjennomførte elevtester fra de tre siste skoleårene. Resultatene er hentet inn fra skoler over hele landet, og normen representerer sånn sett et "landsgjennomsnitt".