Google Chrome 45 og Silverlight

Google Chrome har ikke støtte for Silverlight fra og med versjon 45. Inntil denne versjonen har brukere kunnet aktivere npapi-plugin for å kunne kjøre Silverlight i Chrome, men nå er all støtte for Silverlight i Chrome borte. Dette betyr at brukere ikke kan kjøre Kartleggeren lærermodul i Chrome.

Så snart brukere har oppdatert Chrome til versjon 45 (noe som som regel skjer automatisk), får de opp en melding som enten sier noe liknende «This plugin is not supported» eller at man må installere Silverlight dersom de forsøker å bruke Kartleggeren. Den siste meldingen er veldig forvirrende, siden man allerede har Silverlight installert. Følg lenken for lese mer https://www.404techsupport.com/2015/09/chrome45-npapi/.

Løsningen er å bytte til en annen nettleser, som f.eks. Internet Explorer, Firefox, Opera eller Safari. Microsofts nye nettleser Edge, som følger med Windows 10, kan heller ikke kjøre Silverlight.

Ny elevmodul (HTML5/javascript) er klar til bruk, og Kartleggerens elevmodul kan dermed kjøres i Chrome.