Brukeropplæring

Fagbokforlaget tilbyr kurs i bruk av Kartleggeren og Unik. Vi kan også tilby brukeropplæring via skjermdeling (nettmøte). Dette tar ca. 1-1,5 timer avhengig av hvor mye som skal gjennomgås. Ta kontakt med oss for mer informasjon, for å avtale nettmøte eller for bestilling av kurs.

Det er også tilgjengelig et utvalg videoer på Youtube der vi går gjennom de mest sentrale delene av Kartleggeren, som å sette opp tester og ta ut elevprofiler og arbeidsplaner til elevene. For administrasjon av brukere gjennom Fagbokforlagets e-portal finnes det en egen videosamling.