Før testing ...

  • Testene er selvforklarende og krever normalt ingen gjennomgang på forhånd. Alle instruksjoner er tilgjengelig både som tekst og innlest tale. I språktestene finnes det i tillegg demooppgaver som må løses før eleven får tilgang til selve testoppgaven.
  • Førtesten gjennomføres i løpet av de første ukene etter skolestart om høsten.
  • Ettertesten gjennomføres i løpet av vinteren / våren.
  • Silverlight må være innstallert på de maskinene som skal benyttes i forbindelse med testene.
  • Dersom skolen benytter Apple-maskiner, anbefales det å benytte nettleseren Safari. På Windows-maskiner kan både Internet Explorer og Firefox benyttes. Chrome kan benyttes dersom NPAPI-støtte er aktivert. Denne vil forsvinne i løpet av høsten 2015.
  • Elevene trenger papir og blyant til kladding for matematikktesten og hodetelefoner til alle testene.